Wizualne świadectwa czasu
2016Fotografie

Katowice

2016. Piotr Wójcik

Piotr Wójcik używając manualnego aparatu Leica oraz czarno-białych negatywów sfotografował 151 mieszkańców Katowic.