Wizualne świadectwa czasu

Wystawy

WcześniejWystawy

1989 – 2009. Dwadzieścia lat wolności

Listopad 2009, La Halle, Paimpol, Francja Wystawa zbiorowa Kuratorzy: Dominique Roynette, Piotr Wójcik, Lidia Ostałowska Na wystawę składały się fotografie wrocławskiej Agencji Dementi oraz fotografów Gazety Wyborczej. Wszystkie wykonane w latach 1989 – 1991 w państwach byłego obozu socjalistycznego: Polsce, NRD, Czechosłowacji, Węgrzech, Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii.
  • 1
  • 2